Tìm Hiểu về Kinh Tế và Tài Chính

A podcast program that discusses the most basic concepts in economics and finance. Một chương trình podcast thảo luận về các khái niệm cơ bản nhất trong kinh tế và tài chính.

Listen on:

  • Podbean App
  • Amazon Music

Episodes

Saturday Jan 09, 2021

What changes can we expect with a new president? Let's find out.
Chúng ta có thể mong đợi những thay đổi gì với một tổng thống mới? Hãy cùng tìm hiểu.

Saturday Jan 02, 2021

Hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu những cơ bản về đầu tư trái phiếu.
Today, we will find out about the basic understanding of bond investment.
 

Saturday Jan 02, 2021

Today, we will be finding out about the 3 misunderstandings of the unemployment rate.
Hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu 3 hiểu lầm về tỷ lệ thất nghiệp.

Saturday Jan 02, 2021

Today, we will be finding out about the basic concepts of stocks.
Hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu những khái niệm cơ bản về cổ phiếu.

Copyright 2021 All rights reserved.

Podcast Powered By Podbean

Version: 20240320